RPS MOBILNOŚĆ I KOMUNIKACJA
Kolejny projekt Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji przyjęty przez ZWP

Kolejny projekt Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji przyjęty przez ZWP

01.06.2022
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
AUTOR
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
01.06.2022

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 31 maja 2022 r. uchwałą nr 528/356/22 przyjął projekt Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji po konsultacjach społecznych.

Dla projektu RPS zostanie przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

Za opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu RPS odpowiada Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresem e-mail strategia2030@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego