RPS W ZAKRESIE GOSPODARKI, RYNKU PRACY, OFERTY TURYSTYCZNEJ I CZASU WOLNEGO