Aktualności

Raporty z konsultacji społecznych projektów regionalnych programów strategicznych

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął raporty z przebiegu konsultacji społecznych projektów regionalnych programów strategicznych w zakresie:

Aktualny harmonogram prac nad SRWP 2030

Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę zmieniającą zasady, tryb i harmonogram opracowania SRWP 2030

Projekt SRWP 2030 po strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko i ocenie ex-ante

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął trzeci projekt SRWP 2030

Harmonogram konsultacji RPS w zakresie edukacji i kapitału społecznego

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne w formie on-line

Konsultacje społeczne projektów regionalnych programów strategicznych

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektów RPS

Środki europejskie dla Polski na lata 2021-2027

Ruszają konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa.