FEP 2021-2027
Zarząd Województwa Pomorskiego pozytywnie zaopiniował Strategię ZIT MOF Starogardu Gdańskiego

Zarząd Województwa Pomorskiego pozytywnie zaopiniował Strategię ZIT MOF Starogardu Gdańskiego

22.04.2024
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
AUTOR
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
22.04.2024

Będą pieniądze na m.in. drogi rowerowe i termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Starogardzie Gdański (w mieście i w gminnie), Zblewie i Bobowie

Zarząd Województwa Pomorskiego pozytywnie zaopiniował Strategię ZIT MOF Starogardu Gdańskiego w zakresie możliwości finansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Projekty będą realizowane w ramach  tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego (MOF).

W Strategii ZIT MOF Starogardu Gdańskiego znalazły się przedsięwzięcia związane z uprządkowaniem gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi oraz retencją wody.

Ważnym obszarem wsparcia jest również termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych. Dotyczy m.in. liceów ogólnokształcących w Starogardzie Gdańskim,  pięciu świetlic wiejskich w gminie Starogard Gdański czy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zblewie.

W ramach Strategii finansowana będzie również ochrona przyrody i zachowanie różnorodności biologicznej. Realizowane będą także inwestycje w zakresie mobilności miejskiej, takie jak budowa ponad 20 km dróg rowerowych czy stacje ładowania dla 7 autobusów elektrycznych.

W obszarze ochrony zdrowia poprawiona zostanie dostępność do usług ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wraz z infrastrukturą w Kociewskim Centrum Zdrowia w Starogardzkie Gdańskim.

Z kolei 350 osób uzyska pomoc w ramach wsparcia integracji społecznej i gospodarczej imigrantów zamieszkujących obszar MOF. W szczególności dotyczyć to będzie osób pochodzenia ukraińskiego.

Pozytywna opinia jest istotnym krokiem do sięgnięcia przez ZIT MOF Starogardu Gdańskiego po ponad 20 mln euro z FEP. Ostatnim etapem będzie zawarcie stosownego Porozumienia pomiędzy zarządem województwa a Związkiem ZIT Starogardu Gdańskiego.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresem e-mail strategia2030@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego