RPS MOBILNOŚĆ I KOMUNIKACJA
Regionalny Program Strategiczny w zakresie mobilności i komunikacji przyjęty!

Regionalny Program Strategiczny w zakresie mobilności i komunikacji przyjęty!

Dnia 30 sierpnia 2022 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął Regionalny Program Strategiczny w zakresie mobilności i komunikacji (RPS) stanowiący jedno z zasadniczych narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 (SRWP 2030) uchwalonej przez Sejmik Województwa Pomorskiego w dniu 12 kwietnia 2021 r.

RPS będzie realizował Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 w obszarze transportowo- cyfrowym. Jego zakres tematyczny przedstawia działania ukierunkowane na rozwój systemu transportowego i cyfryzacji wynikające z wyzwań rozwojowych w zakresie transportu i cyfryzacji, a także charakterystykę przedsięwzięć strategicznych, w tym wynikających ze zobowiązań Samorządu Województwa Pomorskiego, zapisanych w SRWP 2030.

Opracowany dokument, w obszarze transportowym, pełni rolę Regionalnego Planu Transportowego Województwa Pomorskiego 2030.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresem e-mail strategia2030@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego