RPS GOSPODARKA I TURYSTYKA
ZWP przystąpił do aktualizacji RPS w zakresie gospodarki, rynku pracy, turystyki i oferty czasu wolnego

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 4 października 2022 r. przystąpił do zmiany Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie gospodarki, rynku pracy, turystyki i oferty czasu wolnego

04.10.2022
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
AUTOR
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
04.10.2022

Zarząd Województwa Pomorskiego

informuje, że

od 4 października do 18 listopada 2022 r. trwają

KONSULTACJE
zmiany projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego*

Z pełną treścią

projektu Regionalnego Programu Strategicznego

w zakresie gospodarki, ryku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego

oraz dokumentów i informacji związanych z procesem konsultacji

można zapoznać się na stronie internetowej www.strategia2030.pomorskie.eu

w zakładce Regionalne Programy Strategiczne.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można również zapoznać się w sekretariacie

Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Pomorskiego przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku,

gdzie jest ona wyłożona do wglądu.

Opinie, uwagi i wnioski dotyczące dokumentu

można przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

z dopiskiem „Konsultacje RPS Gospodarka 2030

lub na adres poczty elektronicznej

gospodarka2030@pomorskie.eu

do 18 listopada 2022 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków

jest Zarząd Województwa Pomorskiego.

*Projekt Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego pełni również funkcję regionalnej strategii innowacji.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresem e-mail strategia2030@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego