RPS ZDROWIE I WRAŻLIWOŚĆ SPOŁECZNA
Trwają konsultacje projektu zmiany Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej

Trwają konsultacje projektu zmiany Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej

31.10.2023
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
AUTOR
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
31.10.2023

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 31 października 2023 r. przystąpił do zmiany Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej

Zarząd Województwa Pomorskiego
informuje, że
od 2 listopada do 7 grudnia 2023 roku trwają
KONSULTACJE
projektu zmiany Regionalnego Programu
Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa
zdrowotnego i wrażliwości społecznej

Z pełną treścią
projektu zmiany Regionalnego Programu Strategicznego
w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej
oraz dokumentów i informacji związanych z procesem konsultacji
można zapoznać się na stronie internetowej www.strategia2030.pomorskie.eu
w zakładce Regionalne Programy Strategiczne.

Z niezbędną dokumentacją można również zapoznać się w sekretariacie
Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
przy ul. Rzeźnickiej 58 w Gdańsku, gdzie jest ona wyłożona do wglądu.

Opinie, uwagi i wnioski dotyczące dokumentu
można przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk z dopiskiem
„Konsultacje RPS zdrowie, pomoc społeczna”
lub na adres poczty elektronicznej: rps.zps@pomorskie.eu
w terminie do 7 grudnia 2023 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków
jest Zarząd Województwa Pomorskiego.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresem e-mail strategia2030@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego