FEP 2021-2027
Uzasadnienie i podsumowanie wraz z programem FEP 2021-2027

Uzasadnienie i podsumowanie wraz z programem FEP 2021-2027

23.12.2022
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
AUTOR
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
23.12.2022

7 grudnia 2022 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą nr C(2022) 8860 zatwierdziła program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027).

22 grudnia 2022 r. Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 1270/415/22 przyjął Uzasadnienie i Podsumowanie do programu FEP 2021-2027zamykające proces strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu programu FEP 2021-2027.

Z treścią programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 oraz Uzasadnienia i Podsumowania, o których mowa odpowiednio w art. 42 pkt 2 oraz w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, można zapoznać się poniżej.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresem e-mail strategia2030@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego