RPS MOBILNOŚĆ I KOMUNIKACJA
Konsultacje projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji

Konsultacje projektu RPS w zakresie mobilności i komunikacji wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu RPS w zakresie mobilności i komunikacji

Zarząd Województwa Pomorskiego

w ramach prowadzonej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji ogłasza konsultacje projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji.

Konsultacje będą trwały od 29 czerwca do 29 lipca 2022 r.

Opinie, uwagi i wnioski dotyczące dokumentu w wykorzystaniem formularza konsultacyjnego można przesyłać na adres:

  1. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk z dopiskiem „RPS w zakresie mobilności i komunikacji”lub
  2.  poczty elektronicznej rpt@pomorskie.eu w dwóch egzemplarzach, tj. WORD oraz w wersji skanu (JPG,PDF) z podpisem osoby uprawnionej.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Pomorskiego.

Uwagi i wnioski złożone po dniu 29 lipca nie będą rozpatrywane.

* Rekomendujemy zgłaszanie uwag i wniosków drogą elektroniczną albo za pośrednictwem poczty.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresem e-mail strategia2030@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego