RPS MOBILNOŚĆ I KOMUNIKACJA
Konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji zakończone

Konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji zakończone

14.04.2022
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
AUTOR
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
14.04.2022

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 14 kwietnia 2022 r. uchwałą nr 361/344/22 przyjął Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji.

Konsultacje społeczne projektu dokumentu trwały łącznie 43 dni, w terminie od 4 lutego 2022 r. do 18 marca 2022 r. Do udziału w konsultacjach zaproszono szerokie grono interesariuszy w tym m.in. jednostki samorządu terytorialnego, zarządców infrastruktury kolejowej, drogowej i morskiej, podmioty związane z gospodarką wodną, organizacją i zarządzaniem transportem drogowym oraz kolejowym, a także ekspertów z zakresu cyfryzacji oraz transportu.

W trakcie okresu konsultacyjnego zorganizowano 4 konferencje (w tym jedną w formule online).

Z możliwości wniesienia uwag skorzystało 30 Instytucji, przekazując łącznie 313 uwag i wniosków oraz dwie opinie dotyczące całości dokumentu.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresem e-mail strategia2030@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego