RPS GOSPODARKA I TURYSTYKA
RPS w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego

RPS w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego

30.07.2021
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
AUTOR
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
30.07.2021

RPS w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego przyjęty przez ZWP

Regionalny Program Strategiczny w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego jest jednym z zasadniczych narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 (SRWP 2030) uchwalonej przez Sejmik Województwa Pomorskiego w dniu 12 kwietnia 2021r. Podstawę prawną do jego opracowania, poza uchwałą SWP stanowią ustawy: o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz o samorządnie województwa.

Program pełni wiodącą rolę w konkretyzacji i realizacji działań Samorządu Województwa Pomorskiego w takich obszarach jak gospodarka, rynek pracy, oferta turystyczna i czasu wolnego.

Zakres tematyczny obejmuje trzy cele strategiczne SRWP 2030 i czternaście ukierunkowań tematycznych.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresem e-mail strategia2030@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego