RPS MOBILNOŚĆ I KOMUNIKACJA
Konsultacje II części Regionalnego Planu Transportowego – analiza i strategia

Konsultacje II części Regionalnego Planu Transportowego – analiza i strategia

14.06.2021
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
AUTOR
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
14.06.2021

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje o rozpoczęciu wewnętrznych konsultacji dokumentu pn. ANALIZA I STRATEGIA stanowiącego II część Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Pomorskiego 2030 (RPT).

Wskazany dokument poświęcony został wariantom rozwoju systemu transportowego województwa oraz ich powiązaniu z niezbędnymi przedsięwzięciami inwestycyjno-organizacyjnymi.

Uwagi i wnioski można składać w terminie: od 14 czerwca 2021r. do 27 czerwca  2021r. w formie Formularza uwag, przesłanego na adres e-mail: rpt@pomorskie.eu  w dwóch egzemplarzach, tj.:

  • w wersji wypełnionej elektronicznie (WORD)
  • w wersji skanu (JPG,PDF) z podpisem osoby uprawnionej.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu oraz niepodpisane nie będą podlegały rozpatrzeniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Pomorskiego.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresem e-mail strategia2030@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego