RPS MOBILNOŚĆ I KOMUNIKACJA
Pomorskie 2030 - duży logotyp

Konsultacje projektów regionalnych programów strategicznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

02.06.2021
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
AUTOR
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
02.06.2021

W związku z prowadzoną procedurą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów regionalnych programów strategicznych Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 1 czerwca 2021 r. przyjął Prognozy oddziaływania na środowisko i w ramach zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko ogłosił konsultacje projektów regionalnych programów strategicznych wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie:

  1. bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego
  2. bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej
  3. edukacji i kapitału społecznego
  4. gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego

Konsultacje potrwają do dnia 22 czerwca 2021 r.

Regionalne programy strategiczne będą zasadniczymi narzędziami realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresem e-mail strategia2030@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego