RPS ZDROWIE I WRAŻLIWOŚĆ SPOŁECZNA
Konsultacje społeczne projektu RPS w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Konsultacje społeczne projektu RPS w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

02.06.2021
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
AUTOR
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
02.06.2021

Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach prowadzonej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej ogłasza: konsultacje projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej, które będą trwały od 2 czerwca do 22 czerwca 2021 r.

Z pełną treścią projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej oraz Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej można zapoznać się na stronie internetowej https://strategia2030.pomorskie.eu.

Opinie, uwagi i wnioski dotyczące dokumentu można przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

lub na adres poczty elektronicznej rps.zps@pomorskie.eu z wykorzystaniem Formularza konsultacyjnego.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w sekretariacie Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Rzeźnicka 58 w Gdańsku, gdzie jest ona wyłożona do wglądu i gdzie w powyższym terminie można złożyć ustnie do protokołu uwagi i wnioski*.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Pomorskiego.

Uwagi i wnioski złożone po dniu 22 czerwca nie będą rozpatrywane.

*W związku z trwającą pandemią COVID-19 rekomendujemy zgłaszanie uwag i wniosków przede wszystkim pocztą elektroniczną lub tradycyjną

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresem e-mail strategia2030@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego