RPS MOBILNOŚĆ I KOMUNIKACJA
Aktualizacja założeń RPS w zakresie mobilności i komunikacji

Aktualizacja założeń RPS w zakresie mobilności i komunikacji

14.05.2021
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
AUTOR
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
14.05.2021

W trakcie opracowania Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji nastąpiła konieczność zmiany jego harmonogramu o jeden kwartał. Pozostałe założenia pozostają bez zmian.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresem e-mail strategia2030@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego