KONSULTACJE SPOŁECZNE SRWP
Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu Strategii Pomorskie 2030

Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu Strategii Pomorskie 2030

03.08.2020
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
AUTOR
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
03.08.2020

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 30 lipca 2020 r. uchwałą nr 669/168/20 przyjął Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu SRWP 2030.

Konsultacje społeczne projektu SRWP 2030 trwały łącznie 152 dni (od 31 stycznia do 30 czerwca 2020 r.). Do udziału w konsultacjach zaproszono szerokie grono osób i instytucji, w szczególności przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), partnerów społecznych i gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych (NGO), środowisk akademickich, związków zawodowych oraz osoby prywatne.

Ze względu na stan pandemii ogłoszony w wyniku rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzony w jego konsekwencji reżim sanitarny, nie było możliwości organizacji konferencji i spotkań konsultacyjnych na terenie województwa. Pomimo tego, konsultacje społeczne projektu SRWP 2030 miały szeroki charakter – zorganizowano łącznie 25 spotkań konsultacyjnych, w większości w formule zdalnej (on-line).

W okresie trwania procesu konsultacyjnego, 92 osoby i instytucje skorzystały z możliwości wyrażenia opinii na temat dokumentu, przekazując ponad 1300 uwag. Świadczy to o dużym zaangażowaniu pomorskiej społeczności w debatę nt. przyszłości regionu.

ZWP w dniu 30 lipca 2020 r. uchwałą nr 669/168/20 przyjął Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu SRWP 2030, a w dniu 24 marca 201 r. uchwałą nr 297/236/21 przyjął sprostowanie omyłki pisarskiej w uchwale nr 669/168/20 w sprawie przyjęcia Raportu z przebiegu konsultacji społecznych.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresem e-mail strategia2030@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego