KONSULTACJE SPOŁECZNE SRWP
Zakończenie konsultacji społecznych projektu Strategii Pomorskie 2030

Zakończenie konsultacji społecznych projektu Strategii Pomorskie 2030

W dniu 30 czerwca br. zakończyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.

Szanowni Państwo,

W dniu 30 czerwca br. zakończyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Bardzo dziękuję wszystkim osobom i podmiotom, które wzięły udział w debacie na temat przyszłości naszego Regionu!

W ciągu ostatnich pięciu miesięcy otrzymaliśmy wiele komentarzy do projektu Strategii od mieszkańców Pomorza, samorządów, przedsiębiorców, instytucji publicznych, gremiów regionalnych, organizacji pozarządowych oraz uczelni. Wszystkie głosy w dyskusji świadczą o Państwa zaangażowaniu i zainteresowaniu sprawami Regionu. Jest to tym bardziej cenne, że sytuacja związana w pandemią COVID-19 przekierowała naszą uwagę na inne tematy.

Wszystkie Państwa spostrzeżenia zostaną szczegółowo przeanalizowane. Jestem przekonany, że dzięki nim dokument Strategii będzie lepiej odpowiadał na czekające nas wyzwania rozwojowe i pozwoli zaprojektować na kolejne lata działania, które przyniosą najlepsze efekty dla rozwoju Pomorza i jego mieszkańców.

Do końca lipca zostanie sporządzony raport z przeprowadzonych konsultacji. Zostanie on opublikowany na niniejszej stronie. Kolejnymi etapami będzie praca nad Regionalnymi Programami Strategicznymi, które będą opisywać, jak zamierzamy realizować Strategię oraz nad Regionalnym Programem Operacyjnym, który umożliwi wykorzystanie środków unijnych do realizacji tych zamierzeń.

Zachęcam Państwa do śledzenia postępu prac nad Strategią!

Mieczysław Struk
Marszałek Województwa Pomorskiego

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresem e-mail strategia2030@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego