KONSULTACJE SPOŁECZNE SRWP
Konsultacje SRWP 2030 – komunikat w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Konsultacje SRWP 2030 – komunikat w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Szanowni Państwo!

W związku z zagrożeniem epidemicznym, zmuszony jestem przełożyć wszystkie zaplanowane na kwiecień br. wydarzenia związane z konsultacjami społecznymi projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. O nowych terminach (m.in. konferencji subregionalnych) poinformuję Państwa najszybciej jak będzie to możliwe. Rozważam także możliwość przedłużenia konsultacji społecznych (obecny termin ich zakończenia to 30 czerwca br.) – decyzję tę podejmie w odpowiednim czasie Zarząd Województwa Pomorskiego na podstawie analizy bieżącej sytuacji.

Zachęcam natomiast Państwa do przesyłania uwag i spostrzeżeń do projektu Strategii w formie pisemnej – najlepiej za pomocą formularza dostępnego na www.strategia2030.pomorskie.eu (zakładka konsultacje społeczne).

Wszystkie Państwa komentarze zostaną szczegółowo przeanalizowane i rozważone.

Z poważaniem,

Mieczysław Struk
Marszałek Województwa Pomorskiego

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresem e-mail strategia2030@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego