Aktualności

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Zarząd Województwa Pomorskiego

W ramach prowadzonej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030

ogłasza

konsultacje projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030* wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030

które będą trwały od 25 listopada do 23 grudnia 2020 r.

Z pełną treścią projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 można zapoznać się na stronie internetowej

 www.strategia2030.pomorskie.eu

Uwagi i wnioski dotyczące projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 prosimy przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

lub na adres poczty elektronicznej:

strategia2030@pomorskie.eu

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się na stronie internetowej

www.strategia2030.pomorskie.eu

lub w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku, gdzie jest ona wyłożona do wglądu i gdzie w powyższym terminie można złożyć ustnie do protokołu uwagi i wnioski**.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Pomorskiego.

Uwagi i wnioski złożone po 23 grudnia 2020 r. nie będą rozpatrywane.

 

*Projekt Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 jest jednocześnie projektem strategii w zakresie polityki społecznej, która jest jej integralną częścią.

** W związku z trwającą pandemią COVID-19 rekomendujemy zgłaszanie uwag i wniosków przede wszystkim pocztą elektroniczną albo tradycyjną.

 

Do pobrania:

  1. Projekt Strategii Rozwoju Wojewodztwa Pomorskiego 2030
  2. Prognoza oddziaływania na środowisko
  3. Uchwała nr 1086/201/20 ZWP z  dnia 24.11.2020
  4. Ogłoszenie o konsultacjach
  5. Formularz konsultacyjny
view szablon artykułu