Aktualności

Konsultacje projektów regionalnych programów strategicznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

W związku z prowadzoną procedurą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów regionalnych programów strategicznych Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 1 czerwca 2021 r. przyjął Prognozy oddziaływania na środowisko i w ramach zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko ogłosił konsultacje projektów regionalnych programów strategicznych wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie:

  1. bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego
  2. bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej
  3. edukacji i kapitału społecznego
  4. gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego

 

Konsultacje potrwają do dnia 22 czerwca 2021 r.

Regionalne programy strategiczne będą zasadniczymi narzędziami realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. 

view szablon artykułu