RPS W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO I WRAŻLIWOŚCI SPOŁECZNEJ