RPS W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ŚRODOWISKOWEGO I ENERGETYCZNEGO