Wydawca treści

Konsultacje społeczne projektu RPS w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Zarząd Województwa Pomorskiego

w ramach prowadzonej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej ogłasza:

konsultacje projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej,  

które będą trwały

 od 2 czerwca do 22 czerwca 2021 r.

Z pełną treścią projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej oraz Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej można zapoznać się

na stronie internetowej https://strategia2030.pomorskie.eu.

Opinie, uwagi i wnioski dotyczące dokumentu można przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

lub na adres poczty elektronicznej rps.zps@pomorskie.eu,

z wykorzystaniem Formularza konsultacyjnego.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w sekretariacie Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Rzeźnicka 58 w Gdańsku, gdzie jest ona wyłożona do wglądu i gdzie w powyższym terminie można złożyć ustnie do protokołu uwagi i wnioski*.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Pomorskiego.

Uwagi i wnioski złożone po dniu 22 czerwca nie będą rozpatrywane.

*W związku z trwającą pandemią COVID-19 rekomendujemy zgłaszanie uwag i wniosków przede wszystkim pocztą elektroniczną lub tradycyjną

Do pobrania:

  1. Projekt RPS w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej
  2. Prognoza oddziaływania na środowisko
  3. Formularz konsultacyjny
  4. Uchwała ZWP 516/255/21 z dn. 1 czerwca 2021 r.
  5. Ogłoszenie o konsultacjach
view szablon artykułu