Wydawca treści

Konsultacje społeczne projektu RPS w zakresie edukacji i kapitału społecznego w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Zarząd Województwa Pomorskiego

w ramach prowadzonej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie edukacji i kapitału społecznego

ogłasza konsultacje projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie edukacji

i kapitału społecznego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu

Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie edukacji i kapitału społecznego,

które będą trwały od 2 czerwca do 22 czerwca 2021 r.

Z pełną treścią projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie edukacji

i kapitału społecznego oraz Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego

Programu Strategicznego w zakresie edukacji i kapitału społecznego można zapoznać się

na stronie internetowej https://strategia2030.pomorskie.eu

Opinie, uwagi i wnioski dotyczące dokumentu można przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

lub na adres poczty elektronicznej rps-spoleczenstwo2030@pomorskie.eu,

z wykorzystaniem Formularza konsultacyjnego.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się na stronie internetowej

https://strategia2030.pomorskie.eu

lub w sekretariacie Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Pomorskiego przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku, gdzie jest ona wyłożona do wglądu

i gdzie w powyższym terminie można złożyć ustnie do protokołu uwagi i wnioski*.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd

Województwa Pomorskiego.

Uwagi i wnioski złożone po dniu 22 czerwca nie będą rozpatrywane.

*W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w związku

z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 rekomendujemy zgłaszanie uwag i wniosków drogą elektroniczną

albo za pośrednictwem poczty.

 

Do pobrania:

  1. Projekt RPS w zakresie edukacji i kapitału społeczenego
  2. Prognoza oddziaływania na środowisko
  3. Formularz konsultacyjny
  4. Uchwała ZWP 517/255/21 z dn. 1 czerwca 2021 r.
  5. Ogłoszenie o konsultacjach
view szablon artykułu