Harmonogram

Lp.

Zadanie do realizacji

2019 r.

2020 r.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

1.

Przyjęcie zasad, trybu i harmonogramu opracowania SRWP 2030 przez Sejmik Województwa Pomorskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Opracowanie projektu SRWP 2030, w tym organizacja debat, konferencji, seminariów

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Zatwierdzenie projektu SRWP 2030 przez Zarząd Województwa Pomorskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Konsultacje społeczne projektu SRWP 2030

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Ocena ex-ante projektu SRWP 2030

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu SRWP 2030

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Zatwierdzenie projektu SRWP 2030 przez Zarząd Województwa Pomorskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Zatwierdzenie SRWP 2030 przez Sejmik Województwa Pomorskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Działania informacyjne nt. opracowania SRWP 2030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widok zawartości stron