KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU SRWP 2030

Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu Strategii Pomorskie 2030

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 30 lipca 2020 r. uchwałą nr 669/168/20 przyjął Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu SRWP 2030.

Projekt SRWP 2030 po strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko i ocenie ex-ante

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął trzeci projekt SRWP 2030


Zakończenie konsultacji społecznych projektu Strategii Pomorskie 2030

W dniu 30 czerwca br. zakończyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.