Aktualności

Środki europejskie dla Polski na lata 2021-2027

Ruszają konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa.Nowe regionalne programy strategiczne

Zarząd Województwa Pomorskiego przystąpił do opracowania projektów regionalnych programów strategicznych

Projekt SRWP 2030 po konsultacjach społecznych

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejny projekt SRWP 2030

Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu Strategii Pomorskie 2030

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 30 lipca 2020 r. uchwałą nr 669/168/20 przyjął Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu SRWP 2030.

Zakończenie konsultacji społecznych projektu Strategii Pomorskie 2030

W dniu 30 czerwca br. zakończyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.