Aktualności
Projekty RPS po konsultacjach społecznych

ZWP przyjął projekty RPS po konsultacjach społecznych

Uzasadnienie i Podsumowanie do Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030

ZWP przyjął Uzasadnienie i Podsumowanie do SRWP 2030

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030

SWP jednogłośnie przyjął Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030

Raporty z konsultacji społecznych projektów regionalnych programów strategicznych

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął raporty z przebiegu konsultacji społecznych projektów regionalnych programów strategicznych w zakresie:

Aktualny harmonogram prac nad SRWP 2030

Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę zmieniającą zasady, tryb i harmonogram opracowania SRWP 2030