Aktualności

Pomorskie – Quo jedziesz?

Transport publiczny to jeden z najbardziej elektryzujących opinię publiczną obszarów kształtujących warunki życia na Pomorzu. Dobrze rozwinięty, choć niepozbawiony wad w Metropolii i znajdujący się w zdecydowanie gorszej kondycji w głębi województwa. Decyduje o dostępności funkcji oferowanych w ośrodkach miejskich, takich jak usługi zdrowotne, edukacyjne czy też możliwość uczestnictwa w lokalnym rynku pracy.

Ochrona zdrowia – dylematy przyszłości

Ochrona zdrowia to temat, który dotyka każdego, a pojawiające się raz na jakiś czas kryzysy w służbie zdrowia wywołują dyskusję o konieczności zmian całego systemu.

Pomorski rynek pracy w obliczu nowych wyzwań

W najbliższych latach pomorski rynek pracy będą kształtować takie zjawiska, jak: starzenie się społeczeństwa, migracje oraz rozwój nowych technologii. W szerszym kontekście wpływać na niego będą również czynniki środowiskowe, ekonomiczne, polityczne i społeczne. W zależności od relacji zachodzących pomiędzy nimi możliwych jest kilka scenariuszy, które mogą w przyszłości ukierunkować pracę oraz życie zawodowe (nasze i przyszłych pokoleń).

Prace nad Strategią POMORSKIE 2030 nabierają rozpędu

Zarząd Województwa Pomorskiego przystąpił do opracowania Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Fundamentalnym założeniem tego procesu jest szerokie włączenie mieszkańców regionu, a także reprezentantów środowiska pozarządowego, gospodarczego i akademickiego.


Zakończyliśmy wywiady z ekspertami

W okresie od kwietnia do czerwca br. zostały przeprowadzone pogłębione wywiady z niemal 70 kluczowymi ekspertami.

Konferencja otwierająca prace nad Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030

Konferencja otwierająca prace nad Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030

Polecamy