FEP 2021-2027
ZWP pozytywnie zaopiniował Strategię ZIT MOF Słupsk-Ustka

ZWP pozytywnie zaopiniował Strategię ZIT MOF Słupsk-Ustka

Będą pieniądze na remonty przychodni zdrowia i nowe autobusy m.in. w Słupsku, Ustce czy Redzikowie

Zarząd Województwa Pomorskiego pozytywnie zaopiniował Strategię ZIT MOF Słupsk-Ustka w zakresie możliwości finansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Projekty będą realizowane w ramach  tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka (MOF).

W Strategii ZIT MOF Słupsk-Ustka znalazły się przedsięwzięcia związane z zieloną infrastrukturą i przystosowaniem  do zmian klimatu. To termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych. Dotyczy m.in. szkoły podstawowej w Damnicy, Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy, W ramach Strategii  doposażone mają być ochotnicze straże pożarne, finansowana będzie ochrona przyrody i zachowanie różnorodności biologicznej. Realizowane będą także inwestycje w zakresie mobilności miejskiej, takie jak budowa ponad 21 km dróg rowerowych, parkingów rowerowych, buspasów i stacji ładowania dla 15 autobusów elektrycznych m.in. w Słupsku.  Ważna będzie też ochrona zdrowia, dlatego rozbudowanych i doposażonych zostanie 14 przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. A 700 osób uzyska pomoc w ramach wsparcia integracji społecznej i gospodarczej imigrantów zamieszkujących obszar MOF. W szczególności dotyczyć to będzie osób pochodzenia ukraińskiego. Inwestycje będą realizowane w gminach powiatu słupskiego: Damnicy, Dębnicy Kaszubskiej, Kobylnicy, Redzikowie i Ustce oraz w Słupsku i mieście Ustka.

Pozytywna opinia jest istotnym krokiem do sięgnięcia przez ZIT MOF Słupsk-Ustka po ponad 46 mln euro z FEP. Kolejnym, ostatnim etapem będzie zawarcie pomiędzy zarządem województwa a Związkiem ZIT Słupsk-Ustka, opisującego projekty, które otrzymają dofinansowanie z FEP.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresem e-mail strategia2030@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego