RPS ZDROWIE I WRAŻLIWOŚĆ SPOŁECZNA
Zmiana Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej przyjęta

Zmiana Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej przyjęta

08.01.2024
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
AUTOR
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
08.01.2024

Dnia 28 grudnia 2023 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął Uchwałą zmianę Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej.

Zmiany w RPS w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej dotyczą:

  • Aktualizacji zakresu interwencji w Działaniu – Wdrożenie narzędzi usprawniających organizację i zarządzanie podmiotami leczniczymi w celu zwiększenia bezpieczeństwa, jakości i efektywności leczenia oraz zadowolenia pacjentów.
  • Zakresu interwencji w Działaniu – Wsparcie imigrantów zagrożonych wykluczeniem, w tym aktualizacji wskaźników monitorowania.
  • Aktualizacji zapisów odnoszących się do głównych etapów realizacji zobowiązania SWP pn. „Kontynuacja i rozszerzenie Programu doskonalenia jakości w jednostkach wykonujących działalność leczniczą, dla których podmiotem tworzącym lub właścicielem jest Województwo Pomorskie”.
  • Aktualizacji zapisów zakresu przedsięwzięcia strategicznego pn. „Jakość i bezpieczeństwo w podmiotach leczniczych”.
  • Dodania fiszki nowego przedsięwzięcia strategicznego SWP pn. „Pomorski fundusz obywatelski” realizującego zobowiązanie SWP pn. „Wspieranie powstawania i konsolidacji platform systematycznej współpracy organizacji pozarządowych z przedsiębiorcami tworzących mechanizm wsparcia oddolnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych”, w tym zmian porządkujących i aktualizujących zapisy w/w zobowiązania SWP.
  • Zmian porządkujących zapisy w Programie dotyczących m.in.: ram finansowych RPS, uzupełnienia skrótów, słownika kluczowych pojęć.

Załączniki:

  1. Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej, Uzasadnienia oraz Podsumowania do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej
  • Załącznik nr 1 do Uchwały: Regionalny Program Strategiczny w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej
  • Załącznik nr 2 do Uchwały: Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego
Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresem e-mail strategia2030@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego