FEP 2021-2027
Aneks do Kontraktu Programowego

Aneks do Kontraktu Programowego

06.07.2023
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
AUTOR
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
06.07.2023

1 czerwca 2023 r. przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i Zarządu Województwa Pomorskiego podpisali Aneks do Kontraktu Programowego.

Aneks określa zakres i warunki dofinansowania Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027.

W imieniu Rządu RP Aneks podpisał Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Pan Grzegorz Puda, a w imieniu strony samorządowej – Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Wiesław Byczkowski.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresem e-mail strategia2030@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego