RPS GOSPODARKA I TURYSTYKA
Zmiana Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i  czasu wolnego przyjęta

Zmiana Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego przyjęta

17.01.2023
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
AUTOR
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
17.01.2023

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 17 stycznia 2023 r. przyjął zmianę Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego.

Zmiany w RPS w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego dotyczą:

  • wpisania Agencji Rozwoju Pomorza S.A. jako realizatora kilku przedsięwzięć strategicznych oraz zobowiązań SRWP 2030 oraz wpisania różnych podmiotów realizujących przedsięwzięcia z obszaru turystki i czasu wolnego (m.in. JST i ich jednostki organizacyjne, LGD i LGR, LOT i inne organizacje pozarządowe i społeczne, Lasy Państwowe, Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Parki Narodowe, GDDKiA, Wody Polskie, spółki Skarbu Państwa),
  • usunięcia Federacji Rosyjskiej z obszarów współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej,
  • aktualizacji szczegółowych opisów przedsięwzięć strategicznych oraz doprecyzowania zakresów interwencji niektórych działań,
  • korekty wskaźników oraz dostosowania innych zapisów rodzących wątpliwości interpretacyjne.
Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresem e-mail strategia2030@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego