FEP 2021-2027
Projekt FEP po uwagach technicznych KE

Projekt FEP po uwagach technicznych KE

15.11.2022
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
AUTOR
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
15.11.2022

Do projektu programu FEP 2021-2027 przyjętego przez ZWP i przekazanego KE do zatwierdzenia w dn. 25 października br. KE zgłosiła uwagi natury technicznej.

W niniejszym projekcie programu FEP 2021-2027 nie dokonywano zmian merytorycznych, uwzględnia on wyłącznie zmiany techniczne wynikające z uwag KE i został ponownie przekazany KE do zatwierdzenia w dniu 15 listopada br.

 

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresem e-mail strategia2030@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego