FEP 2021-2027
Zakończono negocjacje FEP. Program przekazano do Komisji Europejskiej do zatwierdzenia

Zakończono negocjacje FEP. Program przekazano do Komisji Europejskiej do zatwierdzenia

26.10.2022
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
AUTOR
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
26.10.2022

Zarząd Województwa Pomorskiego zakończył negocjacje programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP) z Komisją Europejską. Program został 21 października zaopiniowany przez MFiPR pod kątem jego zgodności z Umową Partnerstwa, a 25 października został przekazany do zatwierdzenia przez Komisję Europejską.

FEP będzie następcą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.

Budżet środków unijnych w programie wyniesie 1,75 mld euro, z czego 1,25 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i ponad 497 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Wśród przewidzianych do wsparcia obszarów tematycznych znajdzie się: gospodarka, środowisko i klimat, mobilność i transport, edukacja i rynek pracy, usługi i infrastruktura społeczna i zdrowotna oraz rewitalizacja. Projekty realizowane będą w ramach dedykowanych konkursów, jak też poprzez spójne przedsięwzięcia koordynowane na poziomie regionalnym.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresem e-mail strategia2030@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego