FEP 2021-2027
Konsultacje projektu FEP 2021-2027 w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Konsultacje projektu FEP 2021-2027 w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Zarząd Województwa Pomorskiego

w ramach prowadzonej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027  ogłasza  konsultacje projektu Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027,

które będą trwały od 1 kwietnia do 5 maja 2022 r.

Z pełną treścią projektu Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 oraz Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 można zapoznać się na stronie internetowej www.strategia2030.pomorskie.eu, gdzie dostępny jest także formularz zgłaszania uwag (pliki poniżej).

Uwagi i wnioski dotyczące projektu Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 prosimy przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

lub na adres poczty elektronicznej:

FEP21-27@pomorskie.eu

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się również zapoznać  w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku, gdzie jest ona wyłożona do wglądu i gdzie w powyższym terminie można złożyć ustnie do protokołu uwagi i wnioski*.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Pomorskiego.

Uwagi i wnioski złożone po 5 maja 2022 r. nie będą rozpatrywane.

* W związku z trwającą pandemią COVID-19 rekomendujemy zgłaszanie uwag i wniosków przede wszystkim pocztą elektroniczną albo tradycyjną.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresem e-mail strategia2030@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego