FEP 2021-2027
Projekt FEP 2021-2027 przedłożony Komisji Europejskiej

Projekt FEP 2021-2027 przedłożony Komisji Europejskiej

W dniu 15.03.2022 r. Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 240/335/22 przyjął kolejną wersję projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

Obecna wersja projektu programu została oficjalnie przedłożona Komisji Europejskiej. Na jej podstawie uruchomione zostaną formalne negocjacje, których finałem będzie przyjęcie ostatecznej wersji dokumentu, decydującego o przeznaczeniu środków z budżetu Wspólnoty na konkretne dziedziny i projekty w nadchodzących latach.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresem e-mail strategia2030@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego