RPS MOBILNOŚĆ I KOMUNIKACJA
Konsultacje Projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji

Konsultacje Projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji

04.02.2022
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
AUTOR
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
04.02.2022

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje, że od 04 lutego 2022 roku do 18 marca 2022 roku trwają konsultacje Projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji.

Projekt dokumentu wraz dokumentacją związaną z procesem konsultacji zostały zamieszczone poniżej w sekcji „Do pobrania” .

Z dokumentacją można również zapoznać się w sekretariacie Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Równej 19/21 w Gdańsku, gdzie jest ona wyłożona do wglądu i gdzie w powyższym terminie można złożyć ustnie do protokołu uwagi i wnioski*.

Opinie, uwagi i wnioski dotyczące dokumentu w wykorzystaniem formularza konsultacyjnego można przesyłać na adres:
a) Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk z dopiskiem RPS w zakresie mobilności i komunikacji
lub
b) poczty elektronicznej rpt@pomorskie.eu w dwóch egzemplarzach, tj. WORD oraz w wersji skanu (JPG,PDF) z podpisem osoby uprawnionej.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Pomorskiego.

* W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 rekomendujemy zgłaszanie uwag i wniosków drogą elektroniczną albo za pośrednictwem poczty.

 

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresem e-mail strategia2030@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego