RPS ŚRODOWISKO I ENERGETYKA
Konsultacje społeczne projektu RPS w zakresie bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Konsultacje społeczne projektu RPS w zakresie bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

02.06.2021
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
AUTOR
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
02.06.2021

Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach prowadzonej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego ogłasza: konsultacje projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego, które będą trwały od 2 do 22 czerwca 2021 roku.

Z pełną treścią projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego oraz Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego można zapoznać się na stronie internetowej: www.strategia2030.pomorskie.eu

Uwagi i wnioski dotyczące projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego prosimy przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

lub na adres poczty elektronicznej: rps-srodowisko@pomorskie.eu z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego

Z niezbędną dokumentacją sprawy można również zapoznać się w sekretariacie Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku, gdzie jest ona wyłożona do wglądu i gdzie w powyższym terminie można złożyć ustnie do protokołu uwagi i wnioski*.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Pomorskiego.

Uwagi i wnioski złożone po 22 czerwca 2021 r. nie będą rozpatrywane.

*W związku z trwającą pandemią COVID-19 rekomendujemy zgłaszanie uwag i wniosków przede wszystkim pocztą elektroniczną albo tradycyjną.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresem e-mail strategia2030@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego