RPS GOSPODARKA I TURYSTYKA
Projekt RPS w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego po konsultacjach społecznych

Projekt RPS w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego po konsultacjach społecznych

07.05.2021
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
AUTOR
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
07.05.2021

ZWP przyjął projekt Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego po konsultacjach społecznych.

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 6 maja 2021 r. uchwałą nr 442/248/21 przyjął projekt Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego po konsultacjach społecznych.

Dla projektu RPS zostanie przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. Za opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu RPS odpowiada Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresem e-mail strategia2030@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego