Pomorskie 2030 - duży logotyp

Raporty z konsultacji społecznych projektów regionalnych programów strategicznych

06.04.2021
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
AUTOR
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
06.04.2021

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 6 kwietnia 2021 r. przyjął raporty z przebiegu konsultacji społecznych projektów regionalnych programów strategicznych w zakresie:

  1. bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego
  2. bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej
  3. edukacji i kapitału społecznego
  4. gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego

Konsultacje społeczne projektów regionalnych programów strategicznych trwały łącznie 43 dni (od 22 stycznia do 5 marca 2021 r.).

Do udziału w konsultacjach zaproszono szerokie grono osób i instytucji, w szczególności przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), partnerów społecznych i gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych (NGO), środowisk akademickich, związków zawodowych oraz osoby prywatne.

Regionalne programy strategiczne będą zasadniczymi narzędziami realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresem e-mail strategia2030@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego