RPS ZDROWIE I WRAŻLIWOŚĆ SPOŁECZNA
Raport z konsultacji RPS w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej

Raport z konsultacji RPS w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej

06.04.2021
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
AUTOR
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
06.04.2021

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej.

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 6 kwietnia 2021 r. uchwałą nr 339/239/21 przyjął Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej.

Konsultacje społeczne projektu RPS w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej trwały łącznie 43 dni (od 22 stycznia do 5 marca 2021 r.). Do udziału w konsultacjach zaproszono szerokie grono osób i instytucji, w szczególności przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), partnerów społecznych i gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych (NGO), środowisk akademickich, związków zawodowych oraz osoby prywatne.

Ze względu na stan pandemii ogłoszony w wyniku rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzony w jego konsekwencji reżim sanitarny, nie było możliwości organizacji konferencji i spotkań konsultacyjnych na terenie województwa. Pomimo tego, konsultacje społeczne miały szeroki charakter – zorganizowano łącznie 5 spotkań konsultacyjnych w formule zdalnej (on-line).

W okresie trwania procesu konsultacyjnego, 28 osób i instytucji skorzystało z możliwości wyrażenia opinii na temat dokumentu, przekazując ponad 390 uwag. Świadczy to o dużym zaangażowaniu pomorskiej społeczności w debatę nt. bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresem e-mail strategia2030@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego