RPS GOSPODARKA I TURYSTYKA
Konsultacje społeczne projektu RPS w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego

Konsultacje społeczne projektu RPS w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego

22.01.2021
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
AUTOR
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
22.01.2021

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje, że od 22 stycznia do 5 marca 2021 r. trwają konsultacje projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego*.

Z pełną treścią projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie gospodarki, ryku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego oraz dokumentów i informacji związanych z procesem konsultacji można zapoznać się na stronie internetowej www.strategia2030.pomorskie.eu w zakładce Regionalne Programy Strategiczne.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można również zapoznać się w sekretariacie Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku, gdzie jest ona wyłożona do wglądu.

Opinie, uwagi i wnioski dotyczące dokumentu można przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

z dopiskiem „Konsultacje RPS Gospodarka 2030

lub na adres poczty elektronicznej gospodarka2030@pomorskie.eu do 5 marca 2021 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Pomorskiego.


*Projekt Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego pełni również funkcję regionalnej strategii innowacji.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresem e-mail strategia2030@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego