RPS EDUKACJA I KAPITAŁ SPOŁECZNY
Konsultacje społeczne projektu RPS w zakresie edukacji i kapitału społecznego

Konsultacje społeczne projektu RPS w zakresie edukacji i kapitału społecznego

22.01.2021
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
AUTOR
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
22.01.2021

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje, że od 22 stycznia do 5 marca 2021 roku trwają konsultacje Projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie edukacji i kapitału społecznego.

Z pełną treścią projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie edukacji i kapitału społecznego oraz dokumentów i informacji związanych z procesem konsultacji można zapoznać się na stronie internetowej https://strategia2030.pomorskie.eu.

Z dokumentacją można również zapoznać się w sekretariacie Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku, gdzie jest ona wyłożona do wglądu i gdzie w powyższym terminie można złożyć ustnie do protokołu uwagi i wnioski*.

Opinie, uwagi i wnioski dotyczące dokumentu można przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

lub na adres poczty elektronicznej rps-spoleczenstwo2030@pomorskie.eu z wykorzystaniem Formularza konsultacyjnego w terminie do 5 marca 2021 r.

Uwagi będą przyjmowane wyłącznie w wersji elektronicznej i pisemnej.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Pomorskiego.


* W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 rekomendujemy zgłaszanie uwag i wniosków drogą elektroniczną albo za pośrednictwem poczty.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresem e-mail strategia2030@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego