RPS ZDROWIE I WRAŻLIWOŚĆ SPOŁECZNA
Konsultacje społeczne projektu RPS w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej

Konsultacje społeczne projektu RPS w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej

22.01.2021
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
AUTOR
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
22.01.2021

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje, że od 22 stycznia do 5 marca 2021 roku trwają konsultacje Projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej.

Z pełną treścią projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej oraz dokumentów i informacji związanych z procesem konsultacji można zapoznać się na stronie internetowej https://strategia2030.pomorskie.eu.

Z niezbędną dokumentacją można również zapoznać się w sekretariacie Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Rzeźnickiej 58 w Gdańsku, gdzie jest ona wyłożona do wglądu i gdzie w powyższym terminie można złożyć ustnie do protokołu uwagi i wnioski**.

Opinie, uwagi i wnioski dotyczące dokumentu można przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

lub na adres poczty elektronicznej: rps.zps@pomorskie.eu

z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w terminie do 5 marca 2021 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Pomorskiego.


** W związku z trwającą pandemią COVID-19 rekomendujemy zgłaszanie uwag i wniosków przede wszystkim pocztą elektroniczną albo tradycyjną.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresem e-mail strategia2030@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego