Za nami pierwsze spotkania otwierające prace SZR dla SRWP 2030

Za nami pierwsze spotkania otwierające prace SZR dla SRWP 2030

Na potrzeby prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego, zostały utworzone cztery Subregionalne Zespoły Robocze (SZR): chojnicki, słupski, nadwiślański i metropolitalny, składające się z jednostek samorządu terytorialnego oraz partnerów społeczno-gospodarczych.

SZR są już po pierwszych spotkaniach:

– 28 maja 2019 r. SZR dla Subregionu słupskiego,

– 29 maja 2019 r. SZR dla Subregionu chojnickiego,

– 31 maja 2019 r. SZR dla Subregionu nadwiślańskiego,

– 13 czerwca 2019 r. SZR metropolitarny.

Zespoły przystąpiły do opracowania raportów, które wskażą bariery oraz możliwości rozwojowe każdego Subregionu w perspektywie 2030 roku.

Prace SZR są jednym z kluczowych etapów tworzenia nowej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego do roku 2030.

Więcej informacji o SZR: https://strategia2030.pomorskie.eu/subregionalne-zespoly-robocze

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresem e-mail strategia2030@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego