Subregionalne zespoły robocze

Jednym z podstawowych założeń związanych z przygotowaniem Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 (SRWP 2030) jest włączenie do tego procesu jednostek samorządu terytorialnego oraz partnerów społeczno – gospodarczych (organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców, uczelni). Podmioty te pracują nad założeniami SRWP 2030 w tzw. Subregionalnych Zespołach Roboczych (SZR).

Podział na Subregiony bazuje na klasyfikacji statystycznej stosowanej przez Główny Urząd Statystyczny. Na potrzeby opracowania SRWP 2030 utworzone zostały 4 Subregionalne Zespoły Robocze:

  • Subregion chojnicki (powiaty: chojnicki, człuchowski, kościerski);
  • Subregion słupski (powiaty: bytowski, słupski, m. Słupsk, lęborski);
  • Subregion nadwiślański (powiaty: kwidzyński, malborski, starogardzki, sztumski, tczewski);
  • SZR metropolitalny – obejmujący subregion gdański (powiat pucki, powiat wejherowski, powiat kartuski, powiat gdański, powiat nowodworski) oraz subregion trójmiejski (m. Gdańsk, m. Gdynia, m. Sopot).

Każdy Zespół opracuje diagnozę, przeanalizuje bariery i potencjały rozwojowe oraz określi wizję rozwoju swojego Subregionu do roku 2030. Możliwości rozwojowe analizowane są w kontekście gospodarczym, społecznym oraz klimatycznym. Efektem prac Zespołu będzie  Raport podsumowujący przeprowadzone analizy. 4 raporty z prac SZR wraz z innymi źródłami danych będą stanowiły istotny wkład do sformułowania priorytetów rozwojowych województwa pomorskiego do 2030 r.

 

 

Polecamy