Wydawca treści

Zakończenie konsultacji diagnozy Regionalnego Planu Transportowego

Informujemy, iż 1 marca 2021r. zakończono konsultacje UWARUNKOWAŃ I DIAGNOZY STANU ISTNIEJĄCEGO stanowiącej część Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Pomorskiego 2030 (RPT) realizującego Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 w obszarze transportowo-cyfrowym.

Szerokie zainteresowanie treścią dokumentu oraz jego kluczowe znaczenie dla całego Województwa Pomorskiego potwierdza liczba przesłanych formularzy z uwagami. Wszystkie złożone uwagi oraz spostrzeżenia zostaną dokładnie przeanalizowane i będą stanowić nieocenioną pomoc przy tworzeniu całości dokumentu, jakim jest Regionalny Plan Transportowy.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z ich przebiegu.

Załączniki:

- Raport z konsultacji Uwarunkowań i diagnozy stanu istniejącego stanowiącej część Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Pomorskiego 2030 (RPT)

view szablon artykułu