Aktualności

Raporty z konsultacji społecznych projektów regionalnych programów strategicznych

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął raporty z przebiegu konsultacji społecznych projektów regionalnych programów strategicznych w zakresie:

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 6 kwietnia 2021 r. przyjął raporty z przebiegu konsultacji społecznych projektów regionalnych programów strategicznych w zakresie:

  1. bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego
  2. bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej
  3. edukacji i kapitału społecznego
  4. gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego

Konsultacje społeczne projektów regionalnych programów strategicznych trwały łącznie 43 dni (od 22 stycznia do 5 marca 2021 r.).

Do udziału w konsultacjach zaproszono szerokie grono osób i instytucji, w szczególności przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), partnerów społecznych i gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych (NGO), środowisk akademickich, związków zawodowych oraz osoby prywatne.

Regionalne programy strategiczne będą zasadniczymi narzędziami realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.

view szablon artykułu