Aktualności

Ochrona zdrowia – dylematy przyszłości

Ochrona zdrowia to temat, który dotyka każdego, a pojawiające się raz na jakiś czas kryzysy w służbie zdrowia wywołują dyskusję o konieczności zmian całego systemu.

Z badań wynika, że dla 89% z nas zdrowie jest jedną z trzech najważniejszych wartości w życiu, a dla 66% – najważniejszą[1]. O czym należy zatem pamiętać myśląc o zdrowiu w perspektywie najbliższych 10 lat?  

Największe wyzwanie

W obliczu wyzwań takich jak konsekwencje zmian demograficznych (starzejące się społeczeństwo), choroby cywilizacyjne oraz rosnące deficyty kadr medycznych konieczne jest wdrożenie rozwiązań reorientujących sposób myślenia o zdrowiu ochrona zdrowia powinna być traktowana nie tylko jako wydatek, ale przede wszystkim jako inwestycja. Konieczna jest także zmiana świadomości społecznej w kierunku indywidualnej odpowiedzialności za zdrowie – zarówno w części profilaktycznej, jak i w procesie leczenia. Żeby chronić się przed negatywnymi konsekwencjami starości trzeba żyć zdrowo do 30-tego roku życia. Jak pokazują badania 70% naszego zdrowia zależy od stylu życia (aktywność fizyczna, odżywianie, odpoczynek, jakość otoczenia, relacje z innymi), 20% od genów, a zaledwie 10% od możliwości medycyny naprawczej.

Tymczasem…

W Pomorskiem mamy najwyższą w kraju zachorowalność na nowotwory. Na przestrzeni ostatnich lat wzrosła również zachorowalność na cukrzycę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, czy inwazyjną chorobę pneumokokową. Nastąpił także wzrost liczby pacjentów leczonych z powodu zaburzeń psychicznych lub zaburzeń zachowania.

CBOS donosi, że faktyczne działania zmierzające do zachowania dobrej kondycji ciągle nie są zbyt powszechne. 88% Polaków deklaruje, że nie uprawia żadnego sportu w sposób profesjonalny. Niemal trzy piąte nigdy lub prawie nigdy nie wykonuje nawet ćwiczeń gimnastycznych ani nie uprawia aerobiku, a ponad jedna trzecia w ogóle nie podejmuje aktywności takich jak bieganie, pływanie, jazda na rowerze czy sportowe gry zespołowe. Ponadto jedna czwarta Polaków codziennie pali papierosy, niewiele mniejszy odsetek badanych minimum raz dziennie narażony jest na sytuacje stresowe, a co siódmy każdego dnia pije słodzone napoje gazowane. Niemal połowa respondentów minimum raz w tygodniu sypia krócej niż sześć godzin na dobę[2].

Nieuchronne zmiany

Konieczna jest zatem inwestycja w promocję zdrowia i zdrowego stylu życia, w szczególności poprzez edukację społeczną (różnych grup mieszkańców, na różnych poziomach i różnymi kanałami) oraz profilaktykę zdrowotną (promowanie i prowadzenie na dużą skalę badań przesiewowych w kierunku np. nadciśnienia, otyłości, cukrzycy, depresji).

Bardzo istotną zmianą jest także przebudowa systemu ochrony zdrowia w stronę medycyny koordynowanej, czyli sytuacji, w której następuje zrozumienie zależności oraz wzajemna współpraca profesjonalistów ochrony zdrowia wokół pacjenta. Konieczne jest otwarcie się profesjonalistów medycznych (lekarz, pielęgniarka) na inne zawody medyczne i okołomedyczne (dietetycy, fizjoterapeuci, specjaliści aktywności fizycznej, psycholodzy itp.).

Wśród pozostałych kwestii wymagających uwagi jest oddziaływanie na problem rosnącej liczby osób w wieku podeszłym poprzez integrację usług zdrowotnych z usługami społecznymi oraz rozwój opieki długoterminowej, pozyskiwanie do zawodów medycznych oraz tworzenie przyjaznych warunków startu dla ich adeptów (np. pielęgniarek i położnych) oraz rozwój telemedycyny.

Ponadto biorąc pod uwagę nieefektywną finansowo organizację opieki lecznictwa zamkniętego i system udzielania świadczeń w trybie nagłym i doraźnym oraz brak ukierunkowania podstawowej opieki zdrowotnej na prewencję, profilaktykę i edukację pacjenta nie uciekniemy również od poszukiwań efektywnych modeli zarządzania i organizacji służby zdrowia.

Zapraszamy Państwa także do przeczytania artykułu prof. dr hab. n. med. Mirosława Jarosza, Dyrektora Instytutu Żywności i Żywienia https://ncez.pl/o-nas/ncez-izz/nasi-eksperci/prof--dr-hab--n--med---miroslaw--jarosz

[1] Badanie GUS: Wartości i zaufanie społeczne w Polsce w 2015 r.

[2] Badanie CBOS: Zdrowie i prozdrowotne zachowania Polaków – komunikat z badań nr 138/2016

view szablon artykułu